ZonUnie

ZonUnie logo groot en beter

ZonUnie werkt samen met grond-eigenaren en omwonenden.
Samen willen we grote stappen maken in de verduurzaming van de energie voorziening.
Wij zijn voorstanders van zonnepanelen op daken en gebouwen, maar willen verder. 
Dat kan met zonne-weiden.
Wij ontwikkelen grote zonne-weiden buiten de gebouwde omgeving.
Op dit moment zijn wij actief in enkele gemeentes. Wilt u meer weten of meedoen, email meedoen@zonunie.nl